Retorik - konsten att tala med förnuft och känsla

Konsten att tala med förnuft och känsla - det är Barbro Fällmans definition på retorik. Med känsla, engagemang och ett levande kroppsspråk blir man både mer trovärdig och mer intressant.

Barbro Fällman är språkforskare, kommunikatör och en uppskattad föreläsare som reser Europa runt för att hålla föredrag och kurser i retorik. Hon anser att vi fortfarande har mycket att lära av de gamla grekerna. Kan man konsten att tala har man helt andra förutsättningar att sälja in sina idéer och förmedla sitt budskap. Men retoriken handlar inte om att manipulera, snarare tvärtom. Genom att ärligt visa upp sina känslor, sina kunskaper och sitt engagemang gör man det lättare för andra att förstå och ta ställning.
- Du behöver inte alltid dela min uppfattning, förklarar Barbro Fällman, men du ska höra vad jag säger och förstå vad jag menar. Tydligheten är det viktigaste i all kommunikation.
Och för att bli tydlig måste man våga visa sina äkta känslor inför det man talar om. Då kommer orden, rösten och kroppsspråket att stämma överens, förstärka varandra och ge en klar bild av det man vill förmedla. Det ska alltså synas om man är engagerad, upprörd, glad eller road.
- Ansiktsuttrycket måste förändras ibland! Säger Barbro Fällman. Annars blir man inte trovärdig. Tänk på de politiker och toppchefer som mal på med helt uttryckslösa stenansikten. Ansikten som ser likadana ut oavsett om personen redovisar svarta eller röda siffror. De personerna tappar vi snabbt intresset för!
I vissa mätningar har man kommit fram till att orden står för så lite som 7% av vår kommunikation. Resten består av röst och kroppsspråk. Och för att det ska bli övertygande bör det vara så äkta som möjligt.
- Det händer att exempelvis kvinnliga chefer försöker ta över ett manligt kroppsspråk. Men om man härmar någon annan blir ens kommunikation inte entydig. Både kvinnor och män behöver istället arbeta på sin tydlighet, och att vara sig själv är en förutsättning för det.

Retorikens principer gäller oavsett om man diskuterar med en kollega, håller en viktig presentation eller behöver ge besked eller kritik.
- Behöver man ge negativa besked ska det synas att man är bekymrad eller ledsen - om man nu är det, säger Barbro. Hon råder också till att ta det obehagliga tidigt i sådana situationer. Sedan har man tid på sig att förklara ordentligt och förvissa sig om att alla har förstått.

Barbro Fällman håller föredrag om kommunikation på svenska, engelska, franska och italienska. Språkintresset har alltid funnits där, liksom viljan att engagera och entusiasmera.
- När jag arbetade som fransklärare levde jag efter målet att eleverna skulle stå och vänta fulla av förväntan inför varje lektion med frågan "vad ska hon hitta på idag?".
Med det engagemanget är det lätt att förstå att eleverna var intresserade och att kunskaperna och budskapet gick fram på bästa sätt.

Men bara känslor och engagemang räcker naturligtvis inte. För att bli riktigt trovärdig behöver man också vara kunnig och väl förberedd. Ska man hålla en presentation behöver man verkligen tänka igenom vad man vill säga, hur man ska säga det och vilka det är som lyssnar. Och gärna träna framför spegeln innan! Är man förberedd kan man också lättare hålla nervositeten i schack. Men Barbro Fällman framhåller att nervositet i sig inte är negativt.
- Att vara nervös inför en presentation är helt normalt och till och med viktigt. Är man inte det minsta nervös blir man bara likgiltig. Man behöver ha någon form av anspänning, ett litet motstånd, för att kunna prestera riktigt bra. Men nervositeten ska naturligtvis inte ta överhanden. Ju mer förberedd man är desto mindre plats tar nervositeten, säger Barbro, och rekommenderar den som ska hålla ett föredrag att träna framför spegeln innan.
- Att vara dåligt förberedd är faktiskt det vanligaste felen folk gör under en presentation.
Slentrianmässiga overheader med för liten text är ett annat, liksom att man gömmer sig bakom overheadapparaterna.
- Använd tekniken med måtta, uppmanar Barbro Fällman. Använd gärna bilder för att förstärka vad du säger, men låt varje bild vara genomtänkt och meningsfull.
Och kliv fram från apparaten. Tekniken ska bara förstärka och förtydliga det du vill förmedla, det är du som ska tala och engagera!


Av Gabriella Wejlid
www.gwmedia.se

Gabriella Wejlid är författare, frilansjournalist och fotograf.
Hon driver även huvudsidan.se - en site om hur man kan träna hjärnan och minnet

[artikel ur Personalchefen]

minnesknep, kreativitet, lateralt tänkande

Hjärnboken.se - en e-bok om hjärnträning