Stärk ditt personliga varumärke

Ditt personliga varumärke är den bild andra har av dig. Du har allt att vinna på att se till att den här bilden är tydlig och sann. Det kan vara en hjälp för både dig själv och ditt företag.

Isabel Werner Runebjörk är expert på personliga varumärken. Hon är författare till boken Ditt personliga varumärke, utbildare och föreläsare.
- Har du ett starkt varumärke innebär det att omgivningen vet vad du vill, vad du kan och vad du står för. Det gör det mycket lättare för dem att hjälpa dig framåt, genom att exempelvis rekommendera dig för tjänster eller föreslå samarbeten och kontakter.
För att stärka sitt varumärke behöver man först definiera det för sig själv. Vad vill jag egentligen? Vad står jag för och vad är jag bra på? Och kanske framförallt: Vad vill jag bidra med? Enligt Isabel bygger ett starkt varumärke just på en ärlig vilja att bidra till sin omvärld. När man har funnit det blir man både engagerad i det man gör och kan inspirera och entusiasmera andra. Men hur vet man då vad man står för?
- Titta på dina val! Råder Isabel. Vi gör val hela tiden och alla säger de något om vilka vi är. Titta på ditt skrivbord, i ditt kylskåp eller i din väska. Hur ser det ut där? Och vad säger det om dig?
Det handlar inte om att värdera sig själv, utan att reflektera över de val man gör och varför. Är det stökigt på skrivbordet? Vad beror det i så fall på? Kanske att du vill samla på dig mycket information, att du är stressad eller att du helt enkelt inte prioriterar ordning.
- Man ska hela tiden fråga sig varför, säger Isabel. Och fortsätt fråga neråt, varför vill du samla mycket information? Återigen, det är inte för att döma utan för att hitta sina värderingar. Varför handlar du kläder där du gör? Varför arbetar du med du gör och varför valde du den utbildning du gick?

När man har definierat sitt varumärke gäller det att visa det utåt. Att berätta historien om sig själv.
- Allt vi säger och gör berättar egentligen historien om oss själva, säger Isabel. Och det som säger mest är kanske inte vad du har jobbat med utan de tillfällen när du upplevde något speciellt eller gjorde ett avgörande val. Stilen och utseendet är också viktigt, enligt Isabel. Och viktigast är det vi väljer själva som kläder, frisyr, smycken och skor. Det säger en hel del om vilka vi är och förstärker den bild av oss själva som vi vill förmedla. Isabel anser att man i första hand ska ha en stil man själv trivs i och inte anpassa sig så mycket.
- Med ett starkt varumärke blir man både vald och bortvald, säger Isabel.
Trivs du inte i företagets dresscode? Då kanske du är på fel ställe. För även ett företag har sitt varumärke och sina värderingar. Och man bör sträva efter att arbeta på ett företag som har samma värderingar som en själv. Ibland är värderingarna otydliga och även ledningen skulle behöva förstärka företagets varumärke gentemot de anställda.
- Många ledare lever tyvärr inte som de lär, säger Isabel. Det är alldeles för vanligt med ledare som talar om vissa värderingar och handlar efter andra, och det kostar energi för hela organisationen.
Den som rekryterar andra råder Isabel att fundera över vad organisationen står för och vilka värderingar som styr de vardagliga besluten. Sedan gäller det att hitta människor som styrs av samma värderingar. Förhoppningsvis har de ett så starkt varumärke att de går lätt att hitta!

Av Gabriella Wejlid
www.gwmedia.se

Gabriella Wejlid är författare, frilansjournalist och fotograf.
Hon driver även huvudsidan.se - en site om hur man kan träna hjärnan och minnet[artikel ur Personalchefen]

minnesknep, kreativitet, lateralt tänkande

Hjärnboken.se - en e-bok om hjärnträning